IBU PASĀKUMU UN SACENSĪBU NOTEIKUMI

IBU pasākumu un sacensību noteikumus ir formulējusi, autorizējusi un publicējusi Starptautiskā Biatlona Federācija (IBU) - galvenā biatlona institūcija pasaulē. Latvijas Biatlona Federācija atzīst šos noteikumus un noteikumi ir jāizmanto visās LBF atļautajās sacensībās. Noteikumu mērķis ir:


sniegt informāciju par biatlona pasākumiem un sacensībām visiem ar šo sporta veidu saistītajiem darbiniekiem;

• nodrošināt godīgas, vienlīdzīgas, nediskriminējošas sacensības visiem dalībniekiem;

• nodrošināt drošību visiem dalībniekiem, skatītājiem, tiesnešiem un komandu personālam;

• rūpēties par apkārtējo vidi;

• izvairīties no nepieņemamas rīcības sportā (dopings, komerciāls pieaugums);

• aizsargāt biatlona pasākumu un sacensību organizatorus no nesaprātīgām prasībām;

• palielināt biatlona sporta popularitāti, pievilcīgumu, paplašināt sporta attīstību.


IBU starptautiskie biatlona sacensību noteikumi